TYKKÄÄ KOLMAN KODOSTA FACEBOOKISSA

torstai 3. tammikuuta 2013

Mikä on Kolman Koto -hanke?

Kolman Koto –hankkeessa kehitetään uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Hanke valmistelee ja luo edellytykset yhteisöllisen asuinalueen muodostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle koulun läheisyyteen.  

Idea uudenlaisesta yhteisöllisestä asuinalueesta nousi esille Hyvä Kylä -hankkeen aikana. Tuolloin ideoitiin asuinaluetta, jossa yhdistyisivät maaseutuasumisen rauha mutta taajama-asumisen edut.

Joroinen - Kolman Koto
Hankkeen tavoitteena selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisältää käytännön toimenpiteiden suunnittelun Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena on luoda malli, jonka pohjalta muodostuva yhteisöllinen kylä on monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai asuinalueeseen Suomessa. Hankkeen lopputuotoksena valmistuu opasvihkonen yhteisöllisestä asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta maaseudulla.


Kolman Koto yhteisöllinen asuinalue

Toteutuessaan asuinalue parantaisi Kolman kylän elinvoimaisuutta ja kehittäisi sen toimintaa.
Muutaman hehtaarin suuruinen asuinalue rakentuisi tilavista omakotitalotonteista. Asuinalueelle tulisi yhteinen kierrätys-, vesi- ja viemäri- sekä lämmitysjärjestelmä. Alueen suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon ekologisuus ja luonnonläheisyys.

Alueelle voidaan rakentaa myös yhteistiloja kuten navetta tai talli, jossa alueen asukkaat voisivat pitää esimerkiksi kanoja tai hevosia. Tai rakennus voi olla myös harrastetila, joka voisi olla myös kyläläisten käytössä. Suunnitelmissa on, että toteuttamisessa hyödynnettäisiin ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksia.

Kyseessä on siis vasta suunnitelma alueen toteuttamiseksi.

Tämä luo loistavan mahdollisuuden yhteisöllisestä maaseutuasumisesta kiinnostuneita päästä vaikuttamaan ja tuomaan ideoita esille asuinalueen kehittämiseksi.

Hankkeen etenemistä tullaan seuraamaan tässä blogissa ja myöhemmin avattavilla Facebook -sivuilla.
Lisäksi kirjoitukset tulevat käsittelemään yhteisöllistä asumista, ekologisuutta ja ryhmärakennuttamista.

Mikäli kiinnostus asiaan heräsi ja haluat keskustella lisää aiheesta niin voit kommentoida kirjoitusta, laittaa sähköpostia kolman.koto(a)gmail.com tai soittaa Markulle 040 661 8005.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti