TYKKÄÄ KOLMAN KODOSTA FACEBOOKISSA

torstai 26. joulukuuta 2013

Ryhmärakennuttamalla unelmista totta – As Oy Helsingin Malta

Ympäristöministeriö on tuottanut raportin ryhmärakennuttamisesta. Raportti on pdf muodossa ja sen voi ladata tästä. Alla tiivistelmä raportin esittelystä.

Kiinnostus ryhmärakennuttamiseen on kasvanut viime vuosina. Se on tullut esiin keinona toteuttaa asuinrakennuksia siten, että asukkaiden tarpeet ja toiveet ovat keskeisenä lähtökohtana asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Myös nykyiseen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyy tavoite parantaa ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen on oikeusministeriössä valmisteilla ryhmärakennuttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen ja ympäristöministeriö on mukana tässä valmistelutyössä.

Asuintalojen ryhmärakennuttamisen menettelytapoja on monia ja kohteena voivat olla sekä pientalot että kerrostalot. Raportissa selostetaan asukaslähtöisen kerrostalon ryhmärakennuttamishankkeen toteutuksen lähtökohtia ja keskeisiä vaiheita. Esimerkkinä on Helsingin Jätkäsaareen joulukuussa 2013 valmistuva As Oy Helsingin Malta. Raportin tavoitteena on esimerkkikohteen avulla nostaa esiin yleistettävissä olevia ja tärkeitä asuinrakennuksen ryhmärakennuttamiseen liittyviä asioita ja vaiheita sekä asukasvaikuttamisen toteuttamista koko hankkeen prosessin ajan. Hankkeen onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että siinä on ammattitaitoiset suunnittelijat ja osaavat rakentajat sekä muut toteuttajat.

Lähde: ympäristöministeriö

maanantai 16. joulukuuta 2013

Mullistaako tämä ekokylien lämmön ja sähkön tuotannonEnergiaratkaisut Maaseudulla – hanke järjesti tutustumismatkan uuden teknologian sähköä ja lämpöä tuottavaan hakevoimalaitokseen Lestijärvelle menneellä viikolla. Myös Kolman Koto –hankkeen projektipäällikkö oli matkalla mukana. 


Vierailukohteena oli Suomen ensimmäinen kaupallinen vedenpolttolaitos, ns. neljännen sukupolven HKGBioNear CHP- voimalaitos on valmistunut nyt syksyllä 2013 Lestijärvelle. Tämä kuopiolaisen TurosTeam Oy:n innovaatio tuottaa sähköä ja lämpöä päästöttömästi, energiaa tuhlaamatta, ilman haitallisia lauhteita, puusta, vedestä ja ilmasta.

Laitteisto käyttää puuhaketta, jonka tuottamalla energialla vesi ja ilma saadaan muutettua palavaksi vetykaasuseokseksi. Lähtökohtana on ollut ajatus hajautetusta energiaomavaraisuudesta.

Käänteentekevän polttotekniikan avulla saadaan aikaan hyvin vetypitoinen kaasu, lisäksi kaasussa on muita palavia kaasuja, kuten hiilimonoksidia, metaania ja erilaisia hiilivetyjä. Lauhteet, joita muodostuu, uusiokäsitellään prosessissa, joten niistä saadaan vain hyödyllisiä hiilivety-yhdisteitä. Laitteisto ei tuota siten haitallisia lauhteita. Laitos ei tuota myöskään lainkaan tuhkaa hävitettäväksi. 

 Tekniikka on herättänyt tukijoiden keskuudessa paljon porua mm. Yle uutisoi 16.10.2013 lämpölaitoksesta näin.

Lähteet:
Ilkka Lehtinen
Turosteam 

perjantai 13. joulukuuta 2013

SOME-koulutusta 15.1.2014Sosiaalinen media herättää kiinnostusta ja se yksi keino tavoittaa ja tiedottaa maaseudulla toimivien yhdistysten toiminnasta tai hankkeista.  

Joten SOME-koulutusta järjestetään keskiviikkona 15.1.2014 klo 13.00-16.00, kunnanvirastolla Valtuustosalissa. Samalla kerätään ideoita kuinka SOMEa voidaan hyödyntää Kolman Koto -hankkeessa.

Oman kannettava tietokone tai tabletti mukaan ja sen voi kytkeä viraston langattomaan verkkoon.
Kouluttajana toimii Toni Degerlund Maaseutukuriirista.

Koulutuksessa kerrotaan sosiaalisesta mediasta yleisellä tasolla ja tämän jälkeen keskitytään Facebookin käyttöön ja hyödyntämiseen. Miten luoda profiili, miten luoda eri sivustoja tai ryhmiä, mitä voi julkaista jne.

Ilmoittautumiset Markulle sähköpostilla tai puhelimella. Kerrotko ilmoittautumisen yhteydessä onko yhdistyksellänne  Facebook sivua tai onko osallistujalla omaa Facebook profiilia.


Puh.040 661 8005 

maanantai 9. joulukuuta 2013

Kolman Koto -asuinalueen ideakilpailu

Kilpailu haastaa tuottamaan rohkeasti uusia ideoita

Osallistujien toivotaan tuottavan rohkeasti uusia ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa. Avoimessa kilpailussa haetaan ideoita yhteisölliseen maaseutuasumisen toteutukseen.
Lisätietoja kilpailun sivuilta.